MỤC ĐÍCH

“Cha ơi, Con khát! Con khát tất cả các Linh Hồn”

Đó là lời thân thưa của Chúa Giêsu với Chúa Cha khi Ngài chịu đóng đinh vào Thập Giá. Cùng trong tâm tình và với những ước nguyện cháy bỏng cho phần rỗi các Linh Hồn, Chúa Giêsu cũng tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta yêu thương các Linh Hồn như chính Ngài khát khao họ. Vì thế, NHÓM CỨU GIÚP CÁC LINH HỒN được ra đời với các mục đích:

  • Cứu giúp các Linh Hồn trong Luyện Ngục, đặc biệt là các Linh Hồn mồ côi
  • Cứu giúp các Linh Hồn chưa nhận biết tình thương của Thiên Chúa
  • Cứu giúp các Linh Hồn đang sống trong tình trạng tội lỗi trên trần gian

Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con!

Advertisements