LINH HỒN MỒ CÔI

Chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam, khi Đức Mẹ cho phép một Linh Hồn nơi Luyện Ngục về tiếp chuyện với một Đan sĩ dòng Xitô. Những tiết lộ nơi Luyện Tội mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi…

Tải file âm thanh

Tải file văn bản

Advertisements