Lưu trữ

Archive for the ‘Xin cầu nguyện’ Category

Hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Anna

“Ai tin vào Thầy thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Anna Tạ Thị Nhẫn

Sinh năm: 1926

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g ngày 29 tháng 6 năm 2012

(tức ngày 11/5 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 87 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Giáo xứ Phú Đa – Giáo Phận Hà Nội

lúc 8g ngày 30 tháng 6 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Anna.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Anna.

Người gửi: BBT

Advertisements
Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan

“Các con hãy thương xót như Cha các con là Đấng thương xót” (Lc 6,36)

Trong niềm tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Gioan Trần Thành Long

Sinh ngày: 18/10/2007

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 6 năm 2012

(tức ngày 4/5 năm Nhâm Thìn)

Hưởng dương: 5 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà nguyện Khu III – Giáo xứ Phú Đa –

Giáo phận Hà Nội

lúc 8g ngày 23 tháng 6 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và hết thảy mọi người cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Gioan.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ SJ

“Ai tin vào Thầy thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn trân trọng báo tin:

 Linh Hồn Linh Mục Âutinh Nguyễn Đức Thụ SJ

Sinh ngày: 16/5/1934

tại xứ Thạch Bích, Hà Đông, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g 30′ ngày 26 tháng 6 năm 2012

 tại Bệnh Viện St Vincent, Melbourne, Victoria.

Hưởng thọ: 78 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ St Ignatius, 326 Church St, Richmond,Victoria 3121

lúc 9g ngày 30 tháng 6 năm 2012

An táng cùng ngày tại nghĩa trang Melbourne General Cemetery, Parkville,Victoria.

Kính xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và hết mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Âutinh.

Xin dâng lời cầu xin tha thiết lên Thầy Chí Thánh Giêsu đón nhận người cha thân yêu của chúng ta và xin dâng nén hương lòng tưởng niệm LM Âutinh Nguyễn Đức Thụ, người chiến sĩ Phúc Âm kiên cường, bền bỉ, nhiệt thành đã hy sinh trọn cả cuộc đời vì Chúa và tha nhân.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn cha Âutinh.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phaolô

“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11,25a-26)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Phaolô Tạ Văn Đổng

Sinh ngày: 5/5/1928

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g 30′ ngày 10 tháng 6 năm 2012

(tức ngày 21/4 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 84 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ  Giáo xứ Phú Đa

lúc 15g  ngày 11 tháng 6 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Phaolô.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Phaolô.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria

“Ai tin vào Thầy thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Maria Vũ Thị Kền

Sinh ngày: 1/6/1921

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 26 tháng 5 năm 2012

(tức ngày 6/5 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 92 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Đa

lúc 8g ngày 28 tháng 5 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria

“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11,25a-26)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Thêu

Sinh ngày: 1/1/1944

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g 45′ ngày 3 tháng 5 năm 2012

(tức ngày 13/4 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 69 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà nguyện Khu III – Giáo xứ Phú Đa

lúc 7g 30′ ngày 4 tháng 5 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Maria.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna

“Ai tin vào Thầy thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

Hội Cứu Giúp Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:

Linh Hồn Anna Nguyễn Thị Liễu

Sinh năm: 1939

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5g 40′ ngày 2 tháng 5 năm 2012

(tức ngày 12/4 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 74 tuổi

Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Đa

lúc 15g ngày 3 tháng 5 năm 2012

Mai táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa.

Kính xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Anna.

Giêsu. Maria. Giuse. con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Anna.

Người gửi: BBT

Chuyên mục:Xin cầu nguyện