Lưu trữ

Archive for the ‘Tôn sùng Mẹ Maria’ Category

Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du ngày 2/1/2016

Thông điệp Mẹ Mễ Du ngày 2/1/2016 qua thị nhân Mirjana

“Các con yêu dấu,
Như một Từ Mẫu, Mẹ vui mừng ở giữa các con bởi vì Mẹ mong muốn một lần nữa nói về Lời Thánh Tử Mẹ và về tình yêu thương của Ngài. Mẹ hy vọng rằng các con sẽ chấp nhận Mẹ với cả con tim, bởi vì Lời Thánh Tử Mẹ và tình yêu thương của Ngài là ánh sáng và hy vọng duy nhất trong bóng tối ngày nay. Đây là chân lý duy nhất và các con là những người sẽ chấp nhận và sống theo đó sẽ có những tấm lòng thanh sạch và khiêm hạ. Thánh Tử Mẹ yêu thương những ai thanh sạch và khiêm hạ. Những tâm hồn thanh sạch và khiêm hạ mang tới sự sống Lời Thánh Tử Mẹ, họ sống vào đó, họ reo rắc chúng và họ làm cho mọi người có thể nghe thấy chúng. Lời Thánh Tử Mẹ mang lại sự sống tới những người mà họ lắng nghe chúng. Lời Thánh Tử Mẹ mang lại tình yêu và sự cậy trông. Vì thế, các tông đồ yêu quý của Mẹ, các con của Mẹ ơi, hãy sống Lời Thánh Tử Mẹ. Hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương các con. Hãy yêu nhau vì Thánh Danh Ngài, vì sự tưởng nhớ đến Ngài. Giáo Hội đang tiến tới và lớn lên bởi vì những người mà họ lắng nghe tới Lời Thánh Tử Mẹ; bởi vì những người mà họ yêu thương; bởi vì những người mà họ đau khổ và chịu đựng trong thinh lặng và trong sự cậy tin vào ơn cứu độ sau hết. Vì thế, các con yêu dấu của Mẹ ơi, Nguyện ước Lời Thánh Tử Mẹ và tình yêu thương của Ngài là những suy tưởng trước hết và sau hết của ngày sống các con. Cám ơn các con”.


Our Lady’s message given through Mirjana January 2, 2016
“Dear My Children!
As a mother, I am joyful to be among you because I desire to speak anew about the words of my Son and of His love. I hope that you will accept me with the heart, because the words of my Son and His love are the only light and hope in the darkness of today. This is the only truth and you who will accept and live it will have pure and humble hearts. My Son loves those who are pure and humble. Pure and humble hearts bring to life the words of my Son, they live them, they spread them and they make it possible for everyone to hear them. The words of my Son bring back life to those who listen to them. The words of my Son bring back love and hope. Therefore, my beloved apostles, my children, live the words of my Son. Love each other as He loved you. Love each other in His name, in memory of Him. The Church is advancing and growing because of those who listen to the words of my Son; because of those who love; because of those who suffer and endure in silence and in the hope of final redemption. Therefore, my beloved children, may the words of my Son and His love be the first and the last thought of your day. Thank you”.

Kính Mừng MARIA

 

Advertisements

Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du ngày 25/12/2015

Thông điệp Mẹ Mễ Du ngày 25/12/2015 qua thị nhân Marija

“Các con yêu dấu,
Hôm nay nữa Mẹ mang Thánh Tử Giêsu của Mẹ tới cho các con và từ sự ấp ủ này Mẹ ban cho các con sự bình an của Ngài và sự khát khao về Thiên Đàng. Mẹ cầu nguyện với các con cho sự bình an và kêu gọi các con là sự an bình. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với chúc lành bình an Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ”.

Our Lady’s message given through Marija December 25, 2015
“Dear children! Also today I am carrying my Son Jesus to you and from this embrace I am giving you His peace and a longing for Heaven. I am praying with you for peace and am calling you to be peace. I am blessing all of you with my motherly blessing of peace. Thank you for having responded to my call”.

Kính Mừng MARIA

Ý nghĩa việc Chúa chịu chết! Cuộc Tái Lâm của Chúa – cuộc thanh lọc và sự trừng phạt quả địa cầu

28 Tháng Bảy 1 Bình luận

Guatêmala, Ngày 12/8/1988

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con, nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.

Các con hết tình khả ái, Giêsu Nazarét, Con của Đức Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa vì thương yêu các con mà đã chịu đóng đinh, chết trên Thập Giá đang nói với các con.

Phải, hỡi các con, Ta đã chết vì các con, vì phần rỗi các con. Sự chết của Ta trên Thập Giá quả là một huyền bí, đã được vén lên dần dần và Lời đã nói là sự chết của Ta sở dĩ được thi hành là để cứu các con ra khỏi quyền lực ma quỷ.

Phải, hỡi các con, đó là lý do tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, để cứu các con, vì các con đã là những tù nhân của ma quỷ.

Đó là lý do tại sao Ta đã đến lần đầu để chết trên Thập Giá, để được phần rỗi cho các con.

Nhiều người trong con cái Ta không hiểu tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, rồi nói: “Làm sao có thể có chuyện là Thiên Chúa, mà Người lại để chịu chết, và chịu loài người giết?” và họ không hiểu tại sao.

Hỡi các con, hôm nay Ta sẽ giải thích tại sao Ta đã chết khi xuống thế gian lần đầu, vì thế gian sẽ sớm thấy Ta Tái Thế, mà lần này sẽ là để thu hoạch hoa quả mà Ta đã thâu góp được qua nhiều thế kỷ bởi Cuộc Đóng Đinh của Ta. Nhưng lần này Ta sẽ không đến để chết vì bàn tay loài người. Cuộc Tái Thế của Ta sẽ là để gom góp hoa quả của con cái Ta, để xem có được bao nhiêu kẻ đã sử dụng tốt Máu Ta đã đổ trên Thập Giá, với vô vàn đau đớn, hỡi các con yêu dấu. Ta đã đau đớn rất nhiều vì các con. Ta đã đổ Máu Ta ra, nhưng Ta đã đổ ra với tình yêu của một Người Cha muốn cứu con cái mình. Và cuộc Tái Thế này của Ta sẽ là để gặt hái hoa quả của Cuộc Đóng Đinh đau đớn Ta đã chịu và cũng là để xét xử những kẻ nào đã không muốn đón nhận Lòng Thương Xót Ta đã ban cho các con bằng cách chết trên Thập Giá.

Hỡi các con, nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu tại sao, là Thiên Chúa, Ta đã chịu đau đớn nhiều như thế, rồi nhiều người nói rằng, là Thiên Chúa, Ta không phải chịu đau đớn, nhưng nào phải vậy, bởi vì để có thể chịu đau đớn, Ta đã nên nhục thể, Ta đã lấy nhục thể trong lòng đồng trinh của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để trở nên một kẻ như các con, một người nam, bởi vì có là một người thì Ta mới phải chịu đau đớn. Đó là lý do tại sao Ta đã chịu tất cả những đau đớn này, ngõ hầu các con có được một bài học, một gương mẫu về những gì Thiên Chúa đã làm, cho loài người, cho các con và con cái của Ta.
[Đọc tiếp…]

Thống hối và cầu nguyện là sự cần thiết

28 Tháng Bảy 1 Bình luận

Theo thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Fatima thì việc ăn năn thống hối và cầu nguyện rất quan trọng. Đức Mẹ Maria thường xuyên nhắc nhở các em thị nhân phải cầu nguyện thật nhiều. Vì thế các em đã sẵn sàng đáp ứng bằng cách dùng nhiều thì giờ quỳ gối dưới mặt trời nóng cháy da cháy thịt để cùng lần hạt Kinh Mân Côi và kinh nguyện Truyền Tin nhiều lần.

Nữ Tu Lucia sau này đã nhấn mạnh đến điều cần thiết cấp bách là cầu nguyện để chống lại tội lỗi ngày nay đang tràn ngập. Trong thư gửi cho người cháu là Linh Mục Salesien, nữ tu Lucia đã viết:

“Thật đáng buồn vì có quá nhiều người đã để mình bị chinh phục bởi làn sóng ma quỷ đang càn quét thế giới và họ đã đui mù đến nỗi không thể thấy được những lỗi lầm của mình là họ đã bỏ cầu nguyện.

[Đọc tiếp…]

Tại sao Mẹ khóc?

Mẹ khóc. 

Bởi Mẹ không muốn chúng ta bị hư đi, vì thế giới sắp bị thanh tẩy bằng máu và lửa.

Chưa bao giờ bằng thời điểm này lại có nhiều báo cáo, tường thuật về hiện tượng các Thánh tượng Mẹ khóc, đôi khi với nước mắt bằng máu. Hiện tượng Mẹ khóc xảy ra khắp nơi trên thế giới, trên khắp các lục địa.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao Mẹ lại khóc, đôi khi với nước mắt bằng máu? Câu hỏi này thật cấp bách, vì nó có thể liên hệ đến sự tồn vong của nhân loại. Nhưng chúng ta vì mải lo cho sinh kế hàng ngày, mà ít khi chịu ngưng lại để tự vấn lương tâm, và đáp ứng những đòi hỏi toát ra từ hiện tượng lạ này. Ông Gijido Fụjimoto, khi được chứng kiến Thánh tượng Mẹ khóc ở Akita, Nhật Bản, đã nói lên cảm nghĩ của ông như sau: “Khi một người mẹ phải khóc trước mặt các con mình, thì nhất định phải có điều chi nghiêm trọng lm. Vì thế, tôi nghĩ rằng, khi Đức Mẹ khóc trước mặt chúng ta, là Người muốn ban cho chúng ta sứ điệp khẩn thiết”.

[Đọc tiếp…]

Hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện hơn nữa!

“Hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện hơn nữa! Hãy hòa giải, vì Mẹ mong muốn các con hòa giải với nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa, như yêu anh em mình! Mẹ mong cho sự cầu nguyện, bình an và tình yêu nở rộ nơi các con”. (Sứ Điệp Đức Mẹ Mễ Du 2/2/1984)

MỜI BẠN SUY NIỆM

Hôm nay nữa, lại nghe Đức Mẹ bảo hãy cầu nguyện, nhưng lý do không phải là vì chúng ta cần mà là chính Mẹ cần: “Hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện hơn nữa!”. Ở đây Mẹ không nói rõ Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện của con cái để làm gì, nhiều lần khác Mẹ đã cho biết là Mẹ cần sự cộng tác của chúng ta: “Mỗi người các con đều rất quan trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Không có các con giúp đỡ, Mẹ không thể thực hiện kế hoạch cứu rỗi thế giới này. Mẹ cần đến các con. Mẹ xin các con giúp Mẹ!”.

Nghe những lời ấy, ai trong chúng ta không cảm động đến rơi lệ trước đức khiêm nhường của Đức Mẹ! Từ chóp đỉnh vinh quang chói lọi của Mẹ Thiên Chúa, quyền thế vô song vượt trên cả chín phẩm Thiên thần, thế mà Mẹ đến trên địa cầu này xin chúng ta là những kẻ hèn hạ tội lỗi giúp đỡ!

Kể cũng lạ thật vì thường thường chúng ta là người cần Mẹ giúp đỡ, van nài Mẹ chuyển cầu cho ta được ơn này, ơn nọ, còn đây ta lại nghe Mẹ nói ngược lại, chính Mẹ cần đến chúng ta, và xin chúng ta giúp đỡ!

Không chỉ là chuyện lạ mà thôi, thực tình chúng ta còn thấy khó hiểu! Với chức vị cao sang ngất trời là Mẹ Thiên Chúa, quyền thế vô song trước tòa Thiên Chúa, sao Mẹ còn cần đền sự giúp đỡ nhỏ bé, những lời cầu nguyện nghèo hèn của chúng ta?

[Đọc tiếp…]

Cầu nguyện là ở với Chúa Giêsu, là yêu mến Chúa Giêsu

Cha Slavko Barbaric (1946-2000), dòng Phan Sinh, linh hướng Mễ Du và tông đồ truyền bá sứ điệp Mễ Du gần 20 năm cho Nữ Vương Hoà Bình, đã viết nhiều sách thiêng liêng có giá trị. Sau đây xin trích vài đoạn nói về cầu nguyện:

“Lời cầu nguyện của chúng ta có thể thật sự là vô thần, nghĩa là cầu nguyện mà không có Thiên Chúa. Vô thần khi chúng ta cầu nguyện chỉ nhắm đến việc tìm kiếm những gì ta cần, thay vì phải tìm kiếm Thiên Chúa và ý muốn của Người. Nếu cầu nguyện chỉ là cầu xin, chỉ nhắm đến những nhu cầu, thì lối cầu nguyện này là vô thần, vì nó không tìm kiếm Thiên Chúa mà chỉ để cầu xin những ơn của Ngài mà thôi!”.

[Đọc tiếp…]