Trang chủ > Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, Tình yêu Thánh Thể, Tôn sùng Mẹ Maria, Trường yêu thương > Ý nghĩa việc Chúa chịu chết! Cuộc Tái Lâm của Chúa – cuộc thanh lọc và sự trừng phạt quả địa cầu

Ý nghĩa việc Chúa chịu chết! Cuộc Tái Lâm của Chúa – cuộc thanh lọc và sự trừng phạt quả địa cầu

Guatêmala, Ngày 12/8/1988

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con, nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.

Các con hết tình khả ái, Giêsu Nazarét, Con của Đức Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa vì thương yêu các con mà đã chịu đóng đinh, chết trên Thập Giá đang nói với các con.

Phải, hỡi các con, Ta đã chết vì các con, vì phần rỗi các con. Sự chết của Ta trên Thập Giá quả là một huyền bí, đã được vén lên dần dần và Lời đã nói là sự chết của Ta sở dĩ được thi hành là để cứu các con ra khỏi quyền lực ma quỷ.

Phải, hỡi các con, đó là lý do tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, để cứu các con, vì các con đã là những tù nhân của ma quỷ.

Đó là lý do tại sao Ta đã đến lần đầu để chết trên Thập Giá, để được phần rỗi cho các con.

Nhiều người trong con cái Ta không hiểu tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, rồi nói: “Làm sao có thể có chuyện là Thiên Chúa, mà Người lại để chịu chết, và chịu loài người giết?” và họ không hiểu tại sao.

Hỡi các con, hôm nay Ta sẽ giải thích tại sao Ta đã chết khi xuống thế gian lần đầu, vì thế gian sẽ sớm thấy Ta Tái Thế, mà lần này sẽ là để thu hoạch hoa quả mà Ta đã thâu góp được qua nhiều thế kỷ bởi Cuộc Đóng Đinh của Ta. Nhưng lần này Ta sẽ không đến để chết vì bàn tay loài người. Cuộc Tái Thế của Ta sẽ là để gom góp hoa quả của con cái Ta, để xem có được bao nhiêu kẻ đã sử dụng tốt Máu Ta đã đổ trên Thập Giá, với vô vàn đau đớn, hỡi các con yêu dấu. Ta đã đau đớn rất nhiều vì các con. Ta đã đổ Máu Ta ra, nhưng Ta đã đổ ra với tình yêu của một Người Cha muốn cứu con cái mình. Và cuộc Tái Thế này của Ta sẽ là để gặt hái hoa quả của Cuộc Đóng Đinh đau đớn Ta đã chịu và cũng là để xét xử những kẻ nào đã không muốn đón nhận Lòng Thương Xót Ta đã ban cho các con bằng cách chết trên Thập Giá.

Hỡi các con, nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu tại sao, là Thiên Chúa, Ta đã chịu đau đớn nhiều như thế, rồi nhiều người nói rằng, là Thiên Chúa, Ta không phải chịu đau đớn, nhưng nào phải vậy, bởi vì để có thể chịu đau đớn, Ta đã nên nhục thể, Ta đã lấy nhục thể trong lòng đồng trinh của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để trở nên một kẻ như các con, một người nam, bởi vì có là một người thì Ta mới phải chịu đau đớn. Đó là lý do tại sao Ta đã chịu tất cả những đau đớn này, ngõ hầu các con có được một bài học, một gương mẫu về những gì Thiên Chúa đã làm, cho loài người, cho các con và con cái của Ta.

Phải, các con khả ái, Ta muốn các con hiểu rằng, sở dĩ Ta đã chết, là vì tình yêu, vì tình yêu bởi đó đã là lẽ duy nhất khả dĩ thắng tính kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết chăng, Satan vốn là Thiên Thần mỹ miều nhất trên trời, thông thái nhất, dung mạo đẹp nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả các Thiên Thần mà Chúa đã tạo dựng, nhưng các Thiên Thần đã trải qua một thời gian thử thách và, vì tất cả những ân sủng và ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho mình, Satan cảm thấy ngạo mạn, mà nói rằng: “Ta sẽ không phục vụ, vì Ta nữa cũng có thể làm Thiên Chúa vậy”. Và đó đã là lý do tại sao Cha Muôn Đời tống nó xuống chốn xâu thẳm nhất trong Hoả Ngục và vẻ mỹ miều nó biến ra xấu xa, tính thông minh nó biến ra ngu muội, bởi vì nó đã cố sức làm hơn Thiên Chúa. Và đó là lúc khởi đầu sự dữ, sự dữ đó đã có lời nói đến, sẽ bị thiêu hủy.

Ma quỷ ganh ghét, ganh ghét với loài người, được tốt lành hơn nó, đã phản loạn, nó đã phản loạn, và đó là lý do tại sao các con thấy và các con biết là nó cám dỗ con cái Ta đến thế nào, nó dắt chúng cho lạc lối thế nào, nó đặt nhiều trở ngại trên đường cứu rỗi chúng thế nào, và nó châm đầy sự rối rắm hoang mang trong lòng chúng làm sao, đến nỗi chúng sẽ không hiểu được, đến nỗi chúng sẽ không nhận thức được của Lễ Hy Sinh Ta dâng trên Thập Giá, của Lễ Hy Sinh Ta đã chịu chính là để cứu rỗi chúng, bởi vì tính kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của nó phải hóa giải bằng khiêm nhường và tình yêu. Đó là lý do Ta đã chết, bởi vì bằng cách chết trên Thập Giá vì tình yêu đối với các con Ta sẽ đánh bại ma quỷ. Các con có hiểu chăng? Đó là điều mà nhiều người không hiểu làm sao Thiên Chúa đã không thể đánh bại nó đi, bởi vì vậy thì cũng như thể sử dụng cùng những dụng cụ nó đã sử dụng, kiêu căng và ngạo mạn; mà kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể đánh bại bằng khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng khiêm nhường và tình yêu. Đó là lý do Ta đã hy sinh trên Thập Giá. Ta đã chết để đánh bại nó. Đó là lần Nhập Thể thứ nhất, đó là lối Ta truyền thông với loài người, với những con cái Ta mà Ta yêu thương vô vàn.

Vì lẽ đó, để chứng minh Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ đến ở với loài người một lần nữa, Ta sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Ta là Đấng đang nói với các con, Đấng đang giúp các con và Đấng đang cho các con biết tất cả những sự thật này.

Hỡi các con, Ta đã tỏ bày cho các con cách Satan khởi đầu như thế nào, để các con sẽ hiểu tại sao có nhiều Cuộc Hiện Ra như vậy, có nhiều lời kêu gọi con cái Ta như vậy, bởi vì nó luôn luôn dắt loài người đi cho lạc lối, cho chúng sẽ không thu mua được các ân sủng chúng đã được khi Ta đã chết. Bởi vì nó ganh ghét các con, nó ganh ghét tình trạng các con, vì các con có Thiên Đàng chờ đợi các con, các con có niềm vui, bình an chờ đợi các con, mà nó thì không. Nó sẽ muôn đời chịu khổ não, đau đớn, phiền sầu, bởi vì đó là án phạt nó phải chịu vì đã phản loạn và không muốn vâng lời và phục vụ Chúa. Ta tỏ bày với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì ma quỷ đã truyền bá tinh thần hoang mang khắp thế giới, và nhiều Linh Hồn đã bị mất đi vì tinh thần hoang mang, và thế rồi Máu Ta đã đổ ra dưới chân Thập Giá, Máu Ta đã đổ ra bằng cách chết trên Thập Giá, bị dẫm lên, bị chà đạp lên bởi các con cái của Ta mà Ta yêu thương vô vàn. Chính vì lẽ này, vì tinh thần hoang mang đã truyền bá quá nhiều khắp thế giới, ma quỷ đang hoạt động ráo riết, nó đang hoạt động, mà đôi khi con cái của Ta thì dại khờ, chúng không chịu tìm hiểu để dễ dàng sa vào những cạm bẫy ma quỷ.

Các con biết rằng buổi tận cùng của thời gian sắp đến gần rồi, khi mà những ngày ma quỷ được phép phá rối các con sẽ chấm dứt. Nhưng ma quỷ được ban cho quyền này, bởi đó là ngày cáo chung của nó, bởi vì cuối cùng rồi nó sẽ bị đánh bại trong những ngày cuối cùng, và thế rồi nó sẽ không còn phá phách con cái của Ta nữa. Này là những ngày giờ, này là những ngày giờ, và chính vì thế mà Mẹ Thánh của Ta đang cảnh báo các con trong tất cả các Cuộc Hiện Ra, trong đó Người đã hiện ra với các vị Thụ Khải, với những kẻ Chúng Ta đã lựa chọn để mang Thông Điệp Tình Yêu này, Thông Điệp Cảnh Báo này đến con cái Ta, vì khi kẻ nào ở trong tình trạng phạm tội trọng sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những gì sắp xảy đến, vì sẽ đến lúc Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa của Cha Muôn Đời sẽ tràn lan khắp mặt đất, và kẻ nào không ẩn náu dưới tà áo của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Chúng Ta, sẽ chết trong bàn tay Tên Ngụy-Kitô.

Các con yêu dấu, Ta đã đến để báo động cho các con và không phải chỉ bây giờ mà thôi. Mẹ Thánh Ta cũng đã hiện ra nhiều lần, trong nhiều năm, và Người đã luôn luôn mang đến cùng một Sứ Điệp: “Là hãy sám hối, hãy cầu nguyện, hãy làm việc đền tội, bởi một khi đến lúc, các con sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những trận tấn công của ma quỷ”.

Phải, các con yêu dấu, chính ngay đó là lý do tại sao Ta đã đến hôm nay, ngay là để nói với các con về cái chết của Ta trên Thập Giá, bởi vì là việc rất quan trọng đối với Ta, là Cha của các con, phải chỉ giáo cho các con về việc này vào lúc này. Cái chết của Ta trên Thập Giá tại Giêrusalem được tái diễn trong tất cả các Thánh Lễ các con tham dự, trong tất cả các Thánh Lễ mỗi một Linh Mục dâng, bởi Ta đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn Ta, lập lại cái chết đó trên Thập Giá. Lắm kẻ tưởng rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ Là Cuộc Tế Hiến trên Thập Giá mà Ta đã chịu trên Canvariô.

Ta đang đau khổ lần nữa, bởi vì một lần nữa Ta dâng Mình lên Cha hầu Cha chấm dứt Cơn Thịnh Nộ Người. Tất cả các Thánh Lễ dâng với ý chỉ ấy trong trí, tất cả các Thánh Lễ dâng một cách tử tế, tất cả các Thánh Lễ Trọng Thể làm giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, nó làm dịu đi, hỡi các con yêu dấu, nhiều đến nỗi, một khi thế giới không còn cử hành Thánh Lễ Trọng Thể nữa, nó đổ tràn lan đủ hết mọi ân sủng xuống trên loài người, cho loài người, thì ngày ấy là tận cùng của thời gian. Bởi vì Thánh Lễ có biết bao là ân sủng, hỡi con cái yêu dấu, sở dĩ như vậy là bởi vì chính Ta hiến Mình lên Cha và Ta ngừng lại cơn Thịnh Nộ Người. Và một khi đến lúc Thánh Lễ Trọng Thể không còn cử hành nữa, một khi không còn Thánh Lễ nào cử hành nữa, trong đó có Ta hiến Mình lên Cha Muôn Đời, làm lễ hy tế, để đền bù tội lỗi loài người, thì đó sẽ là tận cùng của thời gian.

Các con rất yêu dấu, đó là lý do tại sao Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, bởi kể cả khi các con đi Nhà Thờ và dự Thánh Lễ, chẳng hạn các Thánh Lễ của nhóm Thánh Linh, thì hỡi con cái yêu dấu, các Thánh Lễ đó không giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, hoặc là hưởng được ân sủng nào cho những kẻ tham dự những Lễ đó. Các con biết tại sao như thế. Bởi vì ở đó họ nhạo báng cái chết của Ta trên Thập Giá. Họ chế nhạo Máu Ta đã đổ ra, họ dẫm đạp lên Máu Ta lần này đến lần khác, mỗi một khi họ cử hành những Lễ đó, hỡi các con yêu dấu, luôn luôn, bởi vì có vũ, có ca, có lắm sự việc, và vài sự việc, vài sự việc, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, có sự tham dự của ma quỷ. Và chính ma quỷ nằm trong các Lễ đó. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, một khi các con thấy Giáo Hội không còn cử hành Thánh Lễ một cách nghiêm túc nữa, thì đó sẽ là một dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ thật rằng, thì giờ đã gần rồi. Các con đã thấy, những Lễ như thế được cử hành trong tất cả các Nhà Thờ, và đó là lý do tại sao Cha Trên Trời bị xúc phạm như thế, hơn là loài người đã xúc phạm Người, bởi vì loài người xúc phạm Người nhiều cách nhiều thể; có cái gì xúc phạm Người đệ nhất là khi người ta cử hành những Lễ đó, những Lễ ma quỷ, vì nếu ma quỷ có mặt, thì Ta sẽ không có ở đó đâu. Cho nên, Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì lắm kẻ trong con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn, trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, vì sự sai lầm này, sự dữ này, đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, khắp thế giới. Đó là một dấu chỉ cho các con rằng thì giờ đã gần, thì giờ đã sát nút, và rằng Giờ Phán Xét Tối Hậu sẽ sớm đến, rất sớm.

Ta có nhiều điều phải giải thích cho các con, nhiều điều phải dạy các con, bởi vì tinh thần lầm lạc, tinh thần hoang mang đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, nó đã gieo rắc, và đó là lý do tại sao con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, những người không biết, những người không được học Giáo lý của Ta, Giáo lý thật, bởi vì các con của Ta, các Linh Mục, đã quay lưng lại với Ta, đã phản bội Ta, và chính các Linh Mục đã tiến dẫn những giáo huấn này vào Giáo Hội để gây hoang mang cho con cái Ta, và con cái Ta vâng lời các Linh Mục, bởi vì các Linh Mục đại diện cho Ta. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, các con bây giờ phải tỉnh thức, các con phải rất bén nhậy, và Ta sẽ ban cho các con ít lời khuyên như Ta đã ban cho các Tông Đồ của Ta, cho các Tông Đồ tiên khởi của Ta khi Ta bảo các Tông Đồ rằng: “Hãy khôn ngoan, hãy ngây thơ như chim bồ câu, nhưng tinh khôn như con rắn, bởi vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con nhận định, ma quỷ sẽ không gây hoang mang cho các con được đâu”.

Chính vì vậy mà Ta đã muốn đến đây, hỡi các con yêu dấu, nơi nhà nguyện này, mà các con sắp xếp mời Ta, và vì vậy Ta rất cảm ơn, rất vui lòng, bởi vì Ta sẽ có mặt ở đây, Ta sẽ ban các ân sủng, Ta sẽ chỉ giáo cho các con, dạy dỗ các con, ngõ hầu các con thấy được đâu là lầm lạc, đâu là tội lỗi, và tiếp thu được sự khôn ngoan, để khỏi rơi vào các cạm bẫy của ma quỷ.

Chính vì vậy mà Ta đã muốn có nhà nguyện này, hỡi các con yêu dấu, để chỉ giáo cho các con, bởi vì thật là gấp rút, gấp rút, hỡi các con yêu dấu, phải chỉ giáo cho con cái Ta biết là tinh thần lầm lạc đã lan tràn, và tinh thần hoang mang đang tiêu diệt chúng. Nếu chúng không nhận thức kịp thời Đấng đang nói với chúng là ai, thì chúng sẽ mất đi luôn. Quả vậy, nhiều kẻ sẽ mất đi, nhiều kẻ ở trong sự lầm lạc, vì các con trai Linh Mục của Ta đã giúp đỡ trong việc này, họ là những kẻ có trách nhiệm hướng dẫn con cái Ta trong sự thật, hướng dẫn chúng đến Chúa Kitô thật, mà họ đã không làm như vậy. Trái lại, họ chống lại Ta, họ chống lại tất cả những gì Ta đã dặn dò họ, tất cả những gì Ta đã cảnh báo họ phải tránh, bởi vì họ cũng hoang mang, họ đã không tinh khôn, và ma quỷ đã gây hoang mang cho họ.

Quả vậy, hỡi các con, họ đã gây hoang mang cho con cái, và bởi vì họ đã hoang mang, họ lại đã gây hoang mang cho các kẻ khác, vì thật sự họ là những người đặt các chướng ngại vật cho những Lời của Ta, họ là những người khước từ tiếng nói của Ta và khước từ các Cuộc Hiện Ra của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ của Chúng Ta.

Phải, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, bởi là Cha đầy yêu thương, mà Ta là như thế, rằng các con phải tỉnh thức, rất tỉnh thức. Hãy mở đôi mắt ra mà xem, người đang nói với các con có thật sự nói sự thật chăng, xem người ấy có nói về Chúa Kitô thật chăng; vì đã gần đến những ngày, hỡi các con yêu dấu, đã gần đến những ngày các con hết thảy sẽ còn hoang mang hơn là các con đã hoang mang, và chính vì vậy mà Mẹ Thánh Ta cũng hiện ra để cảnh báo con cái Người về những gì sẽ xẩy đến với chúng. Ta cũng hiện ra, Ta cũng nói, Ta cũng lên tiếng ngõ hầu con cái Ta lắng nghe Ta và nhìn thấy Ta là Chúa Kitô thật, chứ chẳng phải kẻ sẽ đến mà gây hoang mang cho các con và nói rằng: “Ta là Đấng Thiên Sai”. Các con phải tỉnh thức, hỡi các con, rất y là tỉnh thức.

Vì vậy mà Ta chuẩn bị dân Ta, Ta chuẩn bị con cái Ta, Ta chuẩn bị đạo binh Ta, bởi vì đã gần đến một trận đại chiến, trận chiến các vương quốc đang càng ngày càng gần, trận chiến giữa thiện và ác. Và bởi vì vậy, hỡi các con yêu dấu, những kẻ không được chuẩn bị sẽ chết về tay Tên Ngụy Kitô.

Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Chúng Ta sẽ cho buổi nói chuyện tới trong buổi họp tới, để khỏi làm cho các con quá mệt trong buổi nói chuyện này. Và Ta chúc lành cho các con, hỡi các con yêu dấu. Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.

Một Lời Hứa Trọng Thể

Trích Thông Điệp Mẹ Thiên Chúa gửi tất cả mọi con cái yêu dấu, qua chị Guađalupê, Ngày 27/12/1988

“…Thời cáo chung đã gần đến và tất cả những Linh Hồn nào hiếu thảo loan truyền các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Thánh Tử Mẹ sẽ dành được một chỗ trên Thiên Đàng. Còn những ai cất dấu đi hoặc nhạo báng các Thông Điệp, thì sẽ dành được một chỗ trong Hoả Ngục, bởi vì chúng đã không lắng nghe sự thật, chúng đã không muốn lắng nghe Đức Chúa Thánh Linh, Đấng đang cảnh báo các con về một nguy hiểm ngặt nghèo đang đe dọa, và đó là Tên Ngụy Kitô đang đến.

Phải,… sự tận cùng của các con đang đến gần và đó là lý do tại sao Mẹ xin các con làm những người phổ biến các Thông Điệp này…

…Hết những ai cổ động các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Con Chí Ái Mẹ, Đức Giêsu Kitô, thì sẽ được một triều thiên chờ đợi các con đó trên Thiên Đàng và, một khi Cha Muôn Đời gọi họ, chính Mẹ sẽ thân đến mà đón họ, chính Mẹ cùng với Thánh Tử Mẹ sẽ thân đến mà đón họ về Quê Hương Trên Trời làm phần thưởng, vì đã lắng nghe, Thánh Tử Mẹ, Đức Giêsu.

Phải, hỡi con cái khả ái, bây giờ Mẹ kêu gọi đến các con, và đến tất cả những Linh Hồn hiếu thảo, hãy làm việc này, và hãy giúp Mẹ bởi vì chiến trận chống lại Tên Ngụy Kitô đã khởi sự, và các con có thể giúp Mẹ bằng cách phổ biến các Thông Điệp này, tùy theo những điều các con có thể làm được.

Hãy làm việc này, hỡi các con, Mẹ xin các con làm việc này, bởi vì loài người cần được các Thông Điệp này phổ biến rộng rãi. Hãy làm việc này, hỡi các con. Hãy làm việc này, và các con sẽ được hưởng Thiên Đàng”.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA, BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ ĐỂ GỞI ĐẾN DÂN CHÚNG NƯỚC GUATÊMALA VÀ THẾ GIỚI

Ngày 24/8/1987

Các con thân yêu của Trái Tim Ta, Ta đến một lần nữa để bảo cho các con biết tai họa lớn lao đang gần kề. Chỉ còn một ít thời giờ nữa trước khi các lời tiên tri mà Chúng Ta đã loan truyền qua các vị thụ khải sẽ ứng nghiệm.

Thời gian đang đi gần đến chỗ tận cùng và các con không còn thì giờ để mà chuẩn bị cái gì tốt, vật chất hay tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn làm bộ không biết Lời kêu gọi và khuyên răn của Ta.

Các con thân mến, sẽ đến lúc các Thông Điệp sẽ chấm dứt trên toàn thế giới và các lời tiên tri sẽ bắt đầu ứng nghiệm vì Ta muốn thế giới biết rằng những gì Ta đã nói từ cửa miệng Ta trở thành sự thực.

Tuy nhiên, Ta đến một lần nữa để nhắn nhủ các con rằng các con phải khiêm tốn, tin cậy vào Ta, lần Chuỗi Mân Côi, và mang Á Bí Tích (SacrAMENtals) trên người như Mẹ Thánh Ta đã khuyên nhủ.

Các con thân mến, Mẹ Ta, Đức Trinh Nữ Maria, và Ta đã soạn danh sách này để giúp các con trong những ngày tàn khốc sắp tới.

Nhiều người đã chế nhạo việc này và không tin, nhưng khi những biến cố xẩy ra ngay trên đầu các con, các con sẽ khóc lóc và ta thán, nhưng đã quá trễ.

Trong số những gì mà Chúng Ta đã ban cho các con vì sự an khang của các con là một danh sách các món đồ cần thiết trong nhà để giúp đỡ các con chịu đựng những thống khổ sắp tới.

Ta đã ban phép lành và ân sủng xuống cho danh sách này và chúng sẽ giúp các con cái Ta một cách lớn lao.

Các con phải coi trong danh sách này và chuẩn bị dần dần từng ít một mà các con có thể làm với hết khả năng của các con. Ta sẽ nhìn xem các cố gắng và đức tin của các con và sẽ giúp các con.

Những người quá nghèo không kiếm đủ số đồ mà danh sách đòi hỏi không nên lo âu vì Ta sẽ không bỏ các con. Ta sẽ nhớ đến các con và trợ giúp các con trong những ngày thống khổ và sầu bi. Nhưng các con phải mang Áo Đức Bà (Scapulars) hay đeo ảnh của Mẹ Thánh Ta (medals of My Holy Mother), bởi vì nếu các con không có những Á Bí Tích này thì Ta sẽ không thể giúp các con được.

Các con thân mến, Ta muốn các con hiểu rằng sự chuẩn bị về mặt Linh Hồn có nghĩa là đi dự Lễ Misa và Xưng Tội và chịu Mình Thánh Chúa một cách nghiêm túc và đeo Áo Đức Bà và các mẫu ảnh mà Mẹ Thánh Ta đã nhắn nhủ, lần Chuỗi Mân Côi, v.v…

Các con thân mến, đã gần đến lúc chiên phải được tách ra khỏi dê trong Giáo Hội của Ta, và các con chiên của Ta sẽ nghe và theo Ta.

Nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu việc này, nhưng khi các biến cố xẩy ra, chúng sẽ hiểu thế nào là chiên và dê, và chúng sẽ thấy rằng chiên của Ta biết Ta và Ta biết chúng, và chúng sẽ nghe tiếng Ta và vâng Lời Ta và bước đi cạnh Ta không một chút sợ hãi.

Đó là lý do tại sao Ta muốn các con thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của các Á Bí Tích vì những ai đeo Áo Đức Bà hay mẫu ảnh Mẹ Thánh Ta sẽ là con chiên của Ta. Đó là dấu chỉ con cái thật của Ta, những đứa con đã tin vào Mẹ Ta, Đức Trinh Nữ Maria, và Ta.

Các con thân mến, những ngày rất khó khăn và đắng cay sẽ tới với dân Guatêmala, (thế giới) với những tai họa gần kề, và nếu các con không chuẩn bị, các con sẽ chết về phần xác và phần hồn vì đã bất tuân Lời Ta.

Các con thân mến, sẽ đến lúc sự thiếu thốn trở nên thật nguy kịch và sự khốn khó và đau đớn sẽ dằn vặt con người.

Các con thân mến, sẽ đến lúc mà sự nghèo khó, sự hỗn loạn, máu, và chết chóc sẽ xâm chiếm quốc gia (thế giới) các con và chúng sẽ tự do đi lại trên đường phố các con. Ta sẽ bảo vệ đàn chiên của Ta và thương xót chúng và hướng dẫn chúng về Quê Trời với những bước đi vững chắc. Chiên của Ta gồm những ai ẩn dưới áo che chở của Mẹ Thánh Ta. Những ai không ở dưới Tà Áo Thánh (Holy Mantle) đó sẽ chết một cái chết khủng khiếp.

Đó là lý do tại sao các con phải mang áo Đức Bà hay các mẫu ảnh (medals) để chống lại sự tấn công của Ma Quỷ và những tai họa đang đến gần, và một khi Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa (the Wrath of God) tới để tẩy sạch trái đất, chiên của Ta sẽ không chết vì Ta sẽ săn sóc và bảo vệ chúng.

Hỡi các con, hãy nghe Lời kêu gọi cuối cùng này vì nếu Ta lên tiếng chỉ vì Ta yêu thương các con và muốn cứu các con mà thôi.

Ta ban phép lành cho các con thân mến, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.

Thông Điệp về Danh Mục Thực Phẩm còn tiếp

Muốn được một Bản Danh Mục Thực Phẩm, đã được Chúa Giêsu chúc lành và ban phép gia bội khi cấp thiết, Quý vị có thể viết thư về:

Hermana Guadalupe
Comunidad de Desagravio
9 Avenida 6-71, Zona 7
Colonia Quinta Samayoa
Guatemala. Centro America
 

Xin quý vị tiếp tay với chúng tôi phổ biến, loan báo Lời Chúa <Lời Sự Thật> đến mọi người thân, quen, bạn bè xa gần, xin Chúa trả công bội hậu cho công việc tay quý vị làm.

Advertisements
 1. trungtruc
  24 Tháng Mười Một lúc 03:09

  Chúng ta có thể tìm thấy danh sách thực phẩm Chúa đã có nói ở trong sách Huấn ca 39/26-27
  26 Cần thiết nhất cho sự sống người phàm:
  nước, lửa, sắt, muối,
  dàn mỡ, lúa miến, sữa mật,
  huyết nho, dầu tươi, áo xống.
  27 Với kẻ lành mọi sự ấy đều tốt lành cả;
  nhưng với kẻ dữ, chúng trở thành sự dữ.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: